​Ćwiczenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Śremie

Dodano: 15-05-2017

W czwartek 11 maja 2017 r. pozorowanym pożarem Aresztu Śledczego w Śremie oraz ucieczką trojga osadzonych rozpoczęły się realizowane coroczne ćwiczenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Śremie. 

Przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń oraz treningów z zakresu zarządzania kryzysowego należy do zadań samorządu. Scenariusz, obszar oraz czynności ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Śremie zostały rozbudowane w celu sprawdzenia procedur oraz sposobów współdziałania jednostek wszystkich służb z terenu Gminy Śrem.

Ćwiczenia rozpoczął pozorowany pożar Aresztu Śledczego w Śremie, ewakuacja jednostki oraz bunt osadzonych. Podczas pierwszej części ćwiczeń sprawdzano koordynację Służby Więziennej, jednostek ratowniczo gaśniczych PSP Śrem, funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Śremie oraz Staży Miejskiej w Śremie. 

W dalszej części ćwiczeń inscenizowano ucieczkę z aresztu 3 osadzonych. Po zaalarmowaniu, pościg za zbiegami rozpoczęły patrole funkcjonariuszy służby więziennej oraz policji. Do akcji włączeni zostali antyterroryści z Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie – oddziału przeznaczonego do zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców. Podczas pościgu ujęto jednego uciekiniera. 

Drugi uciekinier zabarykadował się w budynku szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej w Śremie biorąc za zakładników grupę uczniów. Grożąc nożem zażądał podstawienia pod budynek samochodu. Do akcji został włączony się policyjny negocjator, który  próbując opanować emocje napastnika oraz prowadząc długie pertraktacje z terrorystą doprowadził do uwolnienia jednej zakładniczki, a następnie do poddania się przestępcy. Napastnik natychmiast został obezwładniony i zatrzymany przez antyterrorystów Grupy Realizacyjnej. 

Trzeci zbieg po kradzieży samochodu przewożącego substancje niebezpieczne doprowadził na ul. Adama Mickiewicza w Śremie do kolizji, na wysokości budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas wypadku doszło do rozszczelnienia butli z chemiczną substancją niebezpieczną, dlatego podjęto decyzję o wyłączeniu z ruchu oraz ewakuacji ulicy Adama Mickiewicza w Śremie. Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mogą uczestniczyć oddziały Sił Zbrojnych, dlatego zabezpieczenie ulicy przeprowadzili żołnierze z 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych. Scenariusz ćwiczeń obejmował także ewakuację ze skażonej strefy poszkodowanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie oraz udzielanie pierwszej pomocy medycznej, którą przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Śremie. 

Przebieg ćwiczeń monitorował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Śremie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Komendant Powiatowy Policji w Śremie, Komendant Straży Miejskiej w Śremie oraz Dowódca 6 bdow Sił Powietrznych w Śremie.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę