​Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski

Dodano: 15-03-2017

We wrześniu 2016 roku Urząd Miejski w Śremie  przystąpił do projektu pn. „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”. 

Rezultatem projektu będzie wdrożenie w każdej gminie partnerskiej nowego narzędzia internetowego do obsługi mieszkańców i przedsiębiorców. Narzędzia, które umożliwi podatnikom uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online, jak również składanie różnych pism i wniosków do urzędu.

Celem projektu jest usprawnienie obsługi klientów w 22 samorządach partnerskich poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, a także podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie profesjonalnej obsługi klientów jst.
 
W wyniku realizacji projektu nastąpi:
  • skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie spraw urzędowych,
  • udostępnienie różnych usług w jednym miejscu, 
  • możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie przez Internet,
  • umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwego załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie,
  • ograniczenie liczby dodatkowych dokumentów koniecznych przy realizacji sprawy urzędowej,
  • zmniejszenie obciążenia pracą urzędników,
  • możliwość korzystania z aktualnych danych dostępnych w bazach gminy,
  • podniesienie wiedzy przez pracowników samorządowych i nabycie przez nich praktycznych kompetencji związanych z obszarem nieruchomości, podatków, ICT, PZP, praktyczną wiedzę z zakresu PPP, obsługi klienta oraz równości szans i niedyskryminacji.
Zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2018 roku.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 
Partnerem wiodącym projektu jest stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, a partnerami i odbiorcami działań 22 wielkopolskie gminy.
 
loga_gora_pion_kolor.JPG


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę