​Informacja o wyborze realizatora Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie

Dodano: 16-03-2017 TAGI:

Informacja o wyborze realizatora

Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014 – 2017

Urząd Miejski w Śremie informuje, że do Konkursu ofert na wybór realizatora „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014 – 2017” poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych oraz wykonanie 3 dawek szczepionki ochronnej typu 6, 11, 16 i 18 przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt w wieku 13 lat (rocznik 2004) zameldowanych na terenie gminy Śrem zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wykonanie szczepień trzecią dawką szczepionki wśród 8 dziewczynek urodzonych w 2003 r. przystąpił jeden podmiot – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska EDICTUM Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60 – 835 Poznań.

Na podstawie przeprowadzonej oceny złożonej oferty komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Śremu z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014 – 2017" stwierdziła, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z dnia 22 lutego 2017 r.

W związku z powyższym z Specjalistyczną Przychodnią Lekarską EDICTUM Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na realizację programu zdrowotnego w 2017 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014 -2017”.

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę