​Informacje o posiadaniu wyrobów zawierających azbest

Dodano: 05-01-2018

Urząd Miejski w Śremie przypomina o corocznym obowiązku sporządzania (na podstawie inwentaryzacji dokonanej w oparciu o spis z natury) informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. 

Jeden egzemplarz informacji należy przedłożyć do dnia 31 stycznia:
  • Burmistrzowi Śremu (dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami),
  • Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego (dotyczy podmiotów prawnych).
Drugi egzemplarz informacji powinien być przechowywany przez posiadaczy wyrobów zawierających azbest przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Przekazanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest Burmistrzowi Śremu w wymaganym terminie jest warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku o wykonanie usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest, złożonego w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego”.
Ponadto, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Ocena pozwala na określenie stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest:
  • stopień pilności I - wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
  • stopień pilności II  - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
  • Stopień pilności III - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.
Formularze informacji o wyrobach zawierających azbest oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dostępne są poniżej.
 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę