​"Kooperacja - efektywna i skuteczna" w gminie Śrem

Dodano: 03-12-2018

Gmina Śrem przystąpiła do projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, którego liderem na terenie Wielkopolski jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

W ramach projektu 27 listopada 2018 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej odbyło się seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, organizacje pozarządowe.

28 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Grupy Decydentów: przedstawicieli lokalnego samorządu oraz dyrektorów i kierowników podmiotów polityk sektorowych. Grupa jest odpowiedzialna m.in. za wypracowanie koncepcji  wdrażania  modelu kooperacji na poziomie społeczności lokalnej oraz udział w pracach nad identyfikacją barier i optymalizacją systemu współpracy międzysektorowej.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do działań projektowych prosimy o kontakt:


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę