​Nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyszącej

Dodano: 14-05-2018

W 2018 roku strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyszącej świętowali jubileusz 70. lecia funkcjonowania. Z tej okazji otrzymali nowy pojazd do przewozu osób w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicy z Pyszącej należą do wiodących jednostek OSP w regionie śremskim. 

Gmina Śrem sfinansowała zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyszącej przeznaczonego do przewozu osób w kwocie 28. 675 zł. Powiat śremski udzielił gminie Śrem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyszącej w kwocie 28.675 zł. Ze swojego budżetu Ochotnicza Straż Pożarna w Pyszącej przeznaczyła  650 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosił 58.000 zł.
 
Potwierdzeniem wysokiego wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyszącej było w 2016 roku włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego . Utrzymywanie gotowości operacyjnej OPS Pysząca umożliwia kierowanie jednostki do walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych z ratownictwem technicznym, chemiczno – ekologicznym, poszukiwawczo-ratowniczym, wodnym i medycznym.  


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę