​Perspektywy rozbudowy sieci gazowej na obszarach wiejskich w gminie Śrem

Dodano: 17-04-2018

Burmistrz Śremu zwrócił się do Polskiej Spółki Gazownictwa o ponowne podjęcie działań zmierzających do zgazyfikowania rozwijających się obszarów gminy oraz przekazanie kompleksowej informacji na temat planów rozbudowy i modernizacji systemu gazowniczego na poziomie średniego i niskiego ciśnienia na terenie gminy Śrem. 

Zgodnie z polskim prawem energetycznym za dystrybucję paliw gazowych odpowiada wyłącznie przedsiębiorstwo energetyczne. Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Zbrudzewa, Mechlina, Dąbrowy, Grodzewa, Lucin, Niesłabina oraz Kalej od lat bezskutecznie zabiegają u przedsiębiorcy energetycznego o rozbudowę i przyłączenie do sieci gazowej.

Niestety o rozbudowie sieci decyduje wyłącznie operator na podstawie rachunku ekonomicznego. Warunkiem rozbudowy gazowej sieci dystrybucyjnej jest spełnienie warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia, na zasadach określonych przez operatora, Prawo budowlane oraz Prawo energetyczne.     
 
iPhotogenica-PHX3306807.jpg
   
W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz powstawaniem kolejnych przedsiębiorstw produkcyjnych samorząd popiera wszystkie wnioski o rozbudowę sieci gazowej. W imieniu mieszkańców oraz przedsiębiorstw gmina Śrem gotowa jest do współpracy oraz do partycypacji w rozbudowie infrastruktury gazowej. 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę