​Prace pielęgnacyjne przy drzewach na cmentarzu przy ul. Sikorskiego

Dodano: 02-11-2017

Gmina Śrem zleciła wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej w Śremie w sąsiedztwie grobów żołnierzy poległych w I wojnie światowej i Powstańców Wielkopolskich. 

Zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej w dniu 27 marca 2017 r., zadanie zostanie sfinansowane w połowie przez Powiat Śremski. Wykonanie prac pielęgnacyjnych wymagało uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr 427/2017/A/Z z dnia 23.06.2017 r.) Koszt wykonania prac wynosi 39.960 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono do 30 listopada 2017 r.

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę