​Rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie

Dodano: 12-01-2018 TAGI:

Rozpoczęły się prace remontowe przy termomodernizacji jednego z największych budynków oświatowych w Śremie - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich. Trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek Szkoły Podstawowej nr 6 wraz salą gimnastyczną powstał na przełomie lat 80. i 90. Ogromna powierzchnia użytkowa wynosi ponad 8.600 m2. 

Głównym celem remontu jest zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa walorów estetycznych szkoły. Łączny koszt Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie wynosi 4,7 mln zł. Na ten cel gmina Śrem pozyskała środki finansowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 3,5 mln zł. Jest to największa inwestycja szkolna realizowana przez gminę Śrem.

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji C.O, wymiana opraw oświetleniowych, montaż fotowoltaiki

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma INWEST LIM sp z o.o. sp.k za cenę 4.534.119,62 zł przy jednoczesnym dobrowolnym wydłużeniu rękojmi o 24 miesiące. Warunkiem dofinansowania jest zakończenie inwestycji w sezonie wakacyjnym w 2018 roku, dlatego prace prowadzone są w trybie ciągłym, podczas roku szkolnego. 

Główne prace związane z dociepleniem budynku szkolnego polegają na aplikacji warstwy styropianowej. Ocieplony zostanie także stropodach oraz wymieniona zostanie nawierzchnia dachu wraz z opierzeniem blacharskim, orynnowaniem, rurami spustowymi oraz instalacją odgromową

Przez lata użytkowania stolarka okienna została w dużej części wyeksploatowana. Spróchniałe drewniane elementy okien oraz niedziałające okucia powodowały napływ zimnego powietrza do sal szkolnych. Wymienione zostaną wszystkie drewniane okna oraz drzwi zewnętrzne na nowe PCV. 

Ze względu na zły stan techniczny oraz stopień wyeksploatowania istniejącej w budynku instalacji centralnego ogrzewania wymieniona zostanie cała instalacja centralnego ogrzewania. W całym budynku szkolnym zamontowane zostaną nowe kaloryfery. 

Zmodernizowana zostanie także instalacja energetyczna. Wnętrza szkoły będą rozświetlać zamontowane nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe

Prace w szkole obejmują także wykonanie systemu fotowoltaicznego wytwarzającego energię elektryczną z energii słońca o łącznej mocy 4,86 kWp. W tym celu na dachu szkoły zostanie zainstalowanie 18 ogniw fotowoltaicznych. Przewidywany roczny poziom produkcji ekologicznej energii wynosi 4 746,72 kWh. 

Po otynkowaniu oraz pomalowaniu elewacji poprawione zostaną także walory estetyczne szkoły.
 
Cel projektu:
1. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród,
2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i kosztów eksploatacji budynku,
3. Poprawa efektywności systemu grzewczego i efektywności energetycznej,
4. Redukcja poziomu emisji CO2 i pyłu PM10,
5. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i życia mieszkańców.

Planowane efekty:
1. Oszczędność energii elektrycznej i cieplnej,
2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej,
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.
4. Poprawa estetyki budynku.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachu i dachu,
2. Wymieniana okien i drzwi zewnętrznych,
3. Modernizacja instalacji c.o.,
4. Modernizacja oświetlenia,
5. Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Wartość projektu:  4.691.629,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  3.545.067,17 PLN
 
EFRR_Samorzad_kolor.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę