21,2 km do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Dodano: 11-07-2018 TAGI:

Odcinek 21,2 kilometrów dzieli Śrem od połączenia do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 10 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyła się prezentacja koncepcji projektowej Rewitalizacji linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń. Odbudowa linii jest kolejnym etapem rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - najważniejszego przedsięwzięcia Metropolii Poznań, do której należy gmina Śrem. Celem opracowania było określenie możliwości technicznych i realizacji przedsięwzięcia. 

Opracowanie spotkało się z przychylnością przedstawicieli Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, spółek kolejowych, samorządowców oraz przewoźników. Instytucje zapowiedziały zdeterminowane i solidarne działania w celu reaktywacji połączeń kolejowych na trasie Śrem – Poznań. Na realizację przedsięwzięcia niezbędne jest pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Burmistrz Śremu Adam Lewandowski zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Śrem w sprawie rewitalizacji połączenia kolejowego Śrem – Poznań.

Według głównych założeń koncepcji rewitalizacji połączenie Śrem – Poznań ma być atrakcyjne i wygodne dla pasażera. Podróż pociągiem do Poznania będzie odbywała bez przesiadek, a czas przejazdu będzie krótszy niż czas przejazdu samochodem.
Prezentacja-10-07-2018-Srem.jpg


Wariant inwestycyjny zakłada przebudowę 21,2 km linii kolejowej Śrem - Czempiń:
  • połączenie bezprzesiadkowe Śrem – Czempiń – Poznań
  • całkowitą wymianę nawierzchni torowej
  • budowę trakcji elektrycznej na odcinku Śrem – Czempiń
  • przebudowę wybranych przejazdów kolejowych (ma obszarach zagęszczonej zabudowy powstaną nowe bezpieczne drogi dojazdowe do posesji)
  • zwiększenie prędkości - poruszanie się pociągów z maksymalną prędkością 120 km/h  na odcinku 16 kilometrów (tj. ok. 76% całego modernizowanego odcinka)
  • odtworzenie stacji z peronami dwukrawędziowymi w Śremie w nowej bardziej atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta
  • budowę przystanków kolejowych z peronami jednokrawędziowymi w nowych lokalizacjach w: Psarskim, Manieczkach, Grabianowie, Szołdrach, Borówku  
  • przebudowę wjazdu kolejowego do Czempinia i budowę nowego peronu jednokrawędziowego
  • budowę obiektów inżynierskich, urządzeń teletechnicznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń energetycznych

 
Obraz1.jpg

Analiza kosztów w najbardziej zaawansowanym wariancie inwestycyjnym zakłada realizację zadania na poziomie 148 mln zł z możliwością optymalizacji. Środki na realizację kolejnego etapu rozbudowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą pochodzić z funduszy europejskich w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Połączenie kolejowe Poznań – Wągrowiec – wzorem udanej rewitalizacji
Znakomitym przykładem powrotu pasażerów do kolei okazała się zrewitalizowana kilka lat temu linia 356 z Poznania do Wągrowca. Determinacja samorządów w stworzeniu pasażerom możliwości wygodnego podróżowania, to przykład wzorowej praktyki. Obecnie z połączeń kolejowych na zrewitalizowanej linii Poznań – Wągrowiec dziennie korzysta ok. 6 tys. pasażerów. Niezelektryfikowaną, jednotorową linię obsługują nowoczesne spalinowe składy kolejowe. Operatorem połączenia jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 
Schemat-komunikacji.jpg
 

Opracowanie koncepcji zostało zlecone 6 kwietnia 2018 roku przez przedstawicieli Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz gminę Śrem. Opracowanie pn. „Rewitalizacja linii nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń w celu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i wznowienia ruchu kolejowego” przygotowane przez architektów kolejowych pracowni E=R=G Polska obejmuje wszystkie kwestie techniczne. Celem opracowania było określenie możliwości technicznych i realizacji przedsięwzięcia. Dokument otwiera drogę do przygotowania studium wykonalności. Kolejnym etapem będzie wykonanie analizy ekonomicznej, a następnie zlecenie wykonania dokumentacji technicznej.
 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę