Aktywna integracja w Lokalnych Klubach Seniora

Dodano: 07-03-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie rozpoczął pilotażowy projekt utworzenia Centrum Wspierania Aktywności Seniorów – Lokalne Kluby Seniora. W ramach projektu w Śremie powstaną 3 Kluby Seniora:
„Jeziorany”, ul. Kilińskiego 23 przy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa
„Franciszkańska”, ul. Poznańska 13 przy kościele pofranciszkańskim
„Park”, ul. Grunwaldzka 20 przy Parafii pw. Ducha Świętego

Ich założeniem jest wzmocnienie potencjału osób starszych, niesamodzielnych po 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Śrem. Podejmowane działania mają na celu umożliwienie rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, zapobieganie izolacji oraz integrację społeczną. 
 
Lokalne Kluby Seniora: „Jeziorany”, „Franciszkańska”, „Park” będą otwarte 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w wymiarze min. 6 godz. dziennie. Każdy Klub będzie posiadał 20 miejsc na zaplanowanych zajęciach tematycznych. 
 
27 lutego w Bibliotece Publicznej w Śremie zorganizowano spotkanie z udziałem ok. 80 osób, gdzie przedstawiono założenia i cele projektu. Uczestnicy poznali ofertę, z której będą mogli skorzystać, obejmującą m.in. treningi umiejętności społecznych, zajęcia edukacyjne, relaksacyjne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, działalność prozdrowotną, poradnictwo prawne i psychologiczne, a także spotkania okolicznościowe, wyjazdy krajoznawcze i edukacyjne. Z prelekcją wystąpiła również Agnieszka Sadowska, psycholog i terapeuta, która przedstawiła seniorom sposoby na szczęśliwe życie oraz odnalezienie go w sobie i relacjach z innymi.
 
Projekt jest realizowany w  ramach projektu Usługi społeczne w Gminie Śrem – Kierunki Rozwoju, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 
Zakwalifikowanie do udziału w zajęciach nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym, dostępnym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (Śrem, ul. Roweckiego 31). Wypełnione formularze można dostarczać do Kancelarii OPS w Śremie do 15 marca 2019 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące Lokalnych Klubów Seniora pod nr tel. 575 778 744


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę