Akcja Zima - bezpieczeństwo osób niesamodzielnych i bezdomnych

Dodano: 02-11-2017

W dniu 27 października br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, instytucji i podmiotów pozarządowych oraz służb porządku publicznego w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym i koniecznością zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych i niesamodzielnych. 
zima-obraz.png

Akcja Zima – to apel kierowany do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób i rodzin, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
akcja-zima.png

Mieszkańcy Śremu mogą również informować o miejscach pobytu osób niesamodzielnych i konieczności udzielenia im pomocy – Całodobowy Telefon Interwencyjny – 664 179 076.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej monitorują miejsca przebywania osób bezdomnych w oparciu o patrole Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej. Na terenie gminy działają streetworkerzy, którzy docierają do piwnic, altan i ogródki działkowych. Od 15 listopada br. w Schronisku dla Bezdomnych w Nochowie streetworkerzy będą pełnić dyżury i  motywować osoby bezdomne do działań na rzecz zmiany sposobu życia. 

Osoby bezdomne, ubogie, samotne i niesamodzielne otrzymują pomoc w formie gorących posiłków w trzech punktach w Śremie: ul. Nowowiejskiego, Wyszyńskiego, Kolejowa. W razie potrzeby istnieje możliwość wydawania większej liczby posiłków nowym osobom wymagającm przyznania tej formy pomocy. Osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla Bezdomnych w Nochowie i Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Śremie otrzymują żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 1 raz w miesiącu. Żywność wydaje Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Osoby bezdomne otrzymują również pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego oraz celowego /leki, przejazdy/.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę