Bezpieczny i Aktywny Senior

Dodano: 16-03-2017

1-20693_g.jpg

„Bezpieczny i Aktywny Senior” to Kampania  realizowana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i aktywności seniorów oraz ukazanie jak ważne znaczenie ma uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym. 

Kampania opiera się na dwóch filarach: 

BEZPIECZEŃSTWO
Ważnym elementem w działaniach na rzecz seniorów jest zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych, uchronienie ich przed czynami uznanymi za przestępstwo takimi jak: oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki prywatnych przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, dyskryminacja ze względu na wiek.
 
AKTYWNOŚĆ
Drugim priorytetowym obszarem działań jest szeroko rozumiana aktywność osób starszych na polu zawodowym, społecznym, edukacyjnym, sportowym i kulturowym. Aktywny i zdrowy styl życia pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie osób starszych w życiu społecznym, a także wpłynie na wydłużenie okresu samodzielności osób starszych.

Gmina Śrem realizuje działania na rzecz środowiska seniorów wpisujące się w założenia Kampanii:
  1. Propagowanie aktywnego i zdrowego styl życia seniorów poprzez warsztaty i spotkania edukacyjne oraz zajęcia sportowe np. Boccia.
  2. Podnoszenie świadomości seniorów w zakresie partycypacji społecznej – realizacja projektu w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.
  3. Edukacja osób starszych w zakresie przysługujących praw w tym: organizacja spotkań, warsztatów oraz poradnictwa prawnego.
  4. Kontynuacja współpracy z Komendą Powiatową Policji w zakresie organizacji spotkań profilaktyczno – prewencyjnych dla seniorów. 
Osoby zainteresowane współpracą lub uczestnictwem w inicjatywach zapraszamy do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Klub Integracji Społecznej 
tel. 61 28 39 997 wew. 21


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę