Ćwiczenia przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej Nr 6

Dodano: 13-10-2017

W dniu 12 października 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie. 

Pozorowany ogień pojawił się szatni szkoły. Uczniowie, którzy ujrzeli wydobywający się gęsty dym powiadomili wychowawcę. Informacja o pożarze niezwłocznie dotarła do dyrekcji szkoły, która powiadomiła służby ratownicze oraz ogłosiła ewakuację całej placówki.

Proces ewakuacji przeprowadzony został w sposób prawidłowy. Wyprowadzenie na dziedziniec szkoły wszystkich uczniów oraz całego personelu szkoły zajęło kilka minut. W tym czasie do akcji wkroczyły przybyłe zastępy straży pożarnej, które zlokalizowały pozorowane źródło pożaru. Dodatkowo miejsce ćwiczeń zabezpieczyli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie.

Ćwiczenia z wykorzystaniem środków pozoracji pożaru w placówkach oświatowych gminy Śrem organizowane są cykliczne. Treningi przeciwpożarowe mają na celu nie tylko sprawdzenie obowiązujących procedur, ich znajomości przez uczniów oraz personel szkoły, ale również kształtują właściwe zachowanie i nawyki.

Na zakończenie ćwiczeń dla uczniów pierwszych klas odbyło się spotkanie edukacyjne ze strażakami, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz zademonstrowali pojazdy i wyposażenie ratownicze.

Działania ewakuacyjne w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie obserwowali i oceniali: Zastępca Burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny oraz Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Barbara Jabłońska.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę