Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dodano: 23-08-2016

Urząd Miejski w Śremie informuje o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plakat-z-mysla-o-srodowisku-(1).jpg
Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gminy Śrem, obejmujących:
  1. zakup i montaż lub wymianę źródła energii wraz z instalacją służącą ogrzewaniu pomieszczeń lub wody użytkowej (likwidacja pieców węglowych na rzecz źródła gazowego, elektrycznego lub wykorzystującego energię odnawialną; zainstalowanie w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. pompa ciepła, kolektory słoneczne, kocioł na pellet)
  2. zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,
  3. zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej (np. systemy fotowoltaiczne, mikrokogeneracja).
 
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia kwota udzielonej dotacji może wynieść:
  • w przypadku przedsięwzięć o których mowa w pkt 1) maksymalnie 30 % kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 2 500, 00 zł;
  • w przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt 2) maksymalnie 30% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 1 500, 00 zł – dot. osadników gnilnych z drenażem rozsączającym lub maksymalnie 30% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 2 500, 00 zł – dot. oczyszczalni ze złożem czynnym;
  • w przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt 3) maksymalnie 20% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 2 000, 00 zł
Wysokość udzielonej dotacji, zasady oraz tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji reguluje uchwała nr 83/VIII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 czerwca 2015 r.
 
Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok w Urzędzie Miejskim w Śremie w Zespole Obsługi Klienta, pokój nr 2 (parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
Informacji szczegółowych udziela Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem – Zespół Ochrony Środowiska, pokój nr 16, tel. 61 28 47 138

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę