Dotacje sportowe na 2018r.

Dodano: 07-09-2017

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

Informacja 
dotycząca dofinansowania przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 roku.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 7065 z dnia 20.11.2015 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, Urząd Miejski w Śremie informuje, że  kluby i stowarzyszenia sportowe prowadzące działania z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Śrem i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą występować do Burmistrza Śremu z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 r. w terminie do dnia 30 września 2017 r. (wzór wniosku w załączniku).


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę