Dotacje z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Dodano: 16-02-2018

Urząd Miejski w Śremie informuje o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 

Dotacje celowe z budżetu gminy Śrem mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Śrem, polegających na:
1) likwidacji pieców węglowych i ich zastąpieniu: 

  • kotłem gazowym; 
  • kotłem elektrycznym lub urządzeniem elektrycznym będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej; 
  • kotłem olejowym; 
  • pompą ciepła; 
  • kotłem na paliwo stałe, w tym biomasę, z załadunkiem automatycznym, bez dodatkowego rusztu, 5 klasy lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012, wyłącznie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

2) montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła;

3) montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 z późn.zm.);

4) montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. 

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia wysokość dotacji wynosi:
  • w przypadku przedsięwzięć o których mowa w pkt 1) maksymalnie 80 % udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł;
  • w przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt 2) maksymalnie 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2.500,00 zł;
  • w przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt 3) i 4) maksymalnie 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł.
Wysokość udzielonej dotacji, zasady oraz tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji reguluje

Uchwała Nr 293/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 

 
Informacje o wnioskach: bip.srem.pl

Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok w Urzędzie Miejskim w Śremie. 

Wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, w szczególności przed dokonaniem zakupu i montażem dotowanych urządzeń, a w przypadku inwestycji związanej z likwidacją pieców węglowych - przed demontażem pieców.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Ochrony Środowiska Pionu Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem (tel. 61 28 47 138 lub 61 28 47 140).
 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę