Europejska Kampania DISPLAY

Dodano: 12-09-2012

We wrześniu 2012 do Europejskiej Kampanii DISPLAY przystąpiła gmina Śrem. Jej efektem będą m.in. etykiety energetyczne pojawiające się na budynkach publicznych. W I etapie wykonano je dla budynków administracyjnych gminy (ratusz, USC, OPS).

 
Europejska Kampania DISPLAY jest dobrowolnym system zaprojektowanym przez ekspertów w dziedzinie energii z europejskich miast. Po uruchomieniu w 2003 roku początkowo miała na celu zachęcenie władz lokalnych do publicznego prezentowania informacji o efektywności energetycznej budynków publicznych i ich wpływie na środowisko  (emisję CO2), wykorzystując formę etykiety energetycznej, zbliżonej do tej jaka jest stosowana w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego. Od roku 2008 do korzystania z narzędzi i udziału w kampanii zachęcane są również prywatne firmy. W większości państw członkowskich Unii Europejskiej funkcjonują dziś systemy certyfikacji energetycznej budynków. 
 
Etykiety DISPLAY są wykorzystywane jako narzędzie komunikacji społecznej dla podnoszenia świadomości użytkowników budynków. Od roku 2005 kampania jest współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Program dla Europy. Początkowo projekt uruchomiono pod nazwą "W kierunku klasy A", a od roku 2008 działa jako CYBER (Communicate Your Buildings Energy Rating).

We wrześniu 2012 do tej europejskiej kampanii przystąpiła gmina Śrem. Jej efektem będą m.in. etykiety energetyczne pojawiające się na budynkach publicznych. W I etapie wykonano je dla budynków administracyjnych gminy (ratusz, USC, OPS), które jak się okazuje należą do najbardziej energochłonnych. Nie jest to szczególnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę okres w jakim były budowane. Niemniej nawet w tak zaawansowanych wiekiem budynkach można nie tylko działaniami technicznymi, ale i prostymi codziennymi czynnościami wpłynąć na poziom zużycia energii, emisji dwutlenku węgla do atmosfery czy zużycia wody.
Więcej o kampanii znaleźć można na stronie www.display-campaign.org .
 
 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę