Gmina Śrem po raz dziewiąty uczestniczy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dodano: 08-02-2018 TAGI:

logo.png
Gmina Śrem po raz dziewiąty włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno – profilaktyczną  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem kampanii jest propagowanie nowoczesnej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. 

Hasło edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2018 r. brzmi „Autoportret”. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie własnej wartości.

CELE GŁÓWNE KAMPANII
  • Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.
  • Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.
  • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
  • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.
  • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań i konkursów.
Kampania trwa od 1 kwietnia 2018 r. W kampanii odbywają się trzy konkursy.
 
Pierwszy z nich to konkurs indywidualny dla wszystkich pod hasłem „Autoportret”. Zadaniem uczniów będzie narysowanie swojego autoportretu lub opisanie swojej osoby. 
 
Drugi konkurs tylko dla klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII SP „Napisz do nas list”. Zadaniem uczniów będzie napisanie listu motywacyjnego, który zmieści się na 1 stronie A4 (termin nadsyłania prac do 30.06.2018). 
 
Dla klas i grup świetlicowych, konkurs pod hasłem „My”. Zadaniem uczestników będzie zrobienie zdjęcia pod hasłem „My”. Konkurs polega na pokazaniu na zdjęciu grupy ludzi w ciekawy, nowatorski sposób, tak by w niczym nie przypominało tych oficjalnych (termin nadsyłania prac do 30.11.2018).
 
Planem minimum na realizację kampanii jest zorganizowanie w szkołach konkursu i przeprowadzenie kilku zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem materiałów „ZTU”. W materiałach „ZTU” znajdują się scenariusze dla nauczycieli i pedagogów umożliwiające przeprowadzenie zajęć profilaktycznych.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę