Green Twinning - wdrażanie działań proenergetycznych

Dodano: 29-01-2014

Informacja dotycząca realizacji projektu Green Twinning.

Celem projektu Green Twinning (Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach) jest wsparcie wdrażania inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez wzmocnienie kompetencji władz lokalnych w zakresie planowania energetycznego i wdrażania działań proenergetycznych. Cel ten realizowany jest poprzez wymianę doświadczeń, twinning pomiędzy „miastami doświadczonymi” (miasta hiszpańskie) a „miastami uczącymi się” (37 miast z nowych Państw Członkowskich UE, w tym 7 z Polski: Kościerzyna, Jarocin,  Lublin, Lubin, Pałecznicę, Piaseczno, Śrem) oraz wsparcie techniczne ze strony krajowego koordynatora w opracowaniu i rozpoczęciu wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) (w tym szkolenia, helpdesk itp.). Projekt trwać będzie do marca 2014 r., a współfinansowany jest z programu Inteligentna Energia dla Europy. W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 6 krajów europejskich. 
Z początkiem 2013 roku w strukturach Urzędu Miejskiego powołano pełnomocnika ds. energii, który pełnić ma przede wszystkim role planowania działań i ich koordynacji. 

W kilka miesięcy po przystąpieniu do projektu władze Śremu podjęły decyzję o przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors). Stosowną uchwałę w tym celu podjęła Rada Miejska w Śremie w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Tym samym Śrem wkroczył na ścieżkę do zaplanowania swych działań na polu energooszczędności i realizacji celu 3 x 20, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20% oraz zwiększenie o 20% udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. 

W ślad za tą decyzją podjęte zostały działania dla opracowania SEAP-u dla gminy. Gmina wybrała w tym celu podmiot zewnętrzny, któremu powierzyła przygotowanie tego dokumentu. Równolegle podjęte zostały kroki dla stworzenia elektronicznej lokalnej bazy danych energetycznych. Zdecydowano się na jej zbudowanie wykorzystując własne zasoby w odniesieniu do budynków, a w przypadku oświetlenia ulicznego dane gromadzone będą przy wykorzystaniu rozwiązań zaoferowanych przez podmiot zewnętrzny. 
 
Gmina kontynuuje też różne projekty w zakresie oszczędności energii i efektywności energetycznej. W końcu 2013 roku gmina i jej 5 placówek oświatowych przystąpiła do projektu EURONET 50/50 Max, który realizowany będzie przez co najmniej 2 najbliższe lata. Udzielane są też dotacje do likwidacji węglowych źródeł energii oraz budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zmodernizowano kolejne dwa obwody oświetlenia ulicznego (ul. Staszica wokół osiedla Jeziorany oraz ul. Nadbrzeżnej) montując w nich ledowe źródła światła. 
 
W roku bieżącym zaplanowano proces termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Stanu Cywilnego, który obejmie ocieplenie przegród zewnętrznych, dachu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację kotłowni. Kontynuowane będą też prace przy termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Ignacego Paderewskiego 4. Te i inne podejmowane działania przynoszą już wymierne efekty w postaci obniżenia emisji CO2 do środowiska, ale i finansowe poprzez ograniczanie wydatków publicznych na zakup energii. 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę