Harmonogram odbioru odpadów - MARZEC

Dodano: 28-02-2017

Harmonogram odbioru odpadów w marcu 2017 r.


 Odpady segregowane dla frakcji: tworzywa sztuczne
(w tym butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz folie, w tym typu Stretch oraz metal), szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier i opakowania wielomateriałowe

 
 
Miasto Śrem:
3 i 17 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo:
8 i 22 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Grodzewo, Mateuszewo
1 i 15 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo:
3 i 17 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Góra, Szymanowo, Gaj, Krzyżanowo, Błociszewo, Pucołowo, Marianowo, Kaleje, Luciny, Tesiny, Orkowo, Kawcze, Dąbrowa, Niesłabin:
10 i 24 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
8 i 22 marca 2017 r. (środa)
 
 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
 
Miasto Śrem:
3, 10, 17, 24 i 31 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo:
1, 8, 15, 22 i 29 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Grodzewo, Mateuszewo:
1 i 15 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo:
3 i 17 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Góra, Szymanowo, Gaj, Krzyżanowo, Błociszewo, Pucołowo, Marianowo,
Kaleje, Luciny, Tesiny, Orkowo, Kawcze, Dąbrowa, Niesłabin:
10 i 24 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
8 i 22 marca 2017 r. (środa)
 
 
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
Miasto Śrem:
3, 17 i 31 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo:
1, 15 i 29 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Grodzewo, Mateuszewo:
1 i 15 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo:
3 i 17 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Góra, Szymanowo, Gaj, Krzyżanowo, Błociszewo, Pucołowo, Marianowo,
 Kaleje, Luciny, Tesiny, Orkowo, Kawcze, Dąbrowa, Niesłabin:
10 i 24 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
8 i 22 marca 2017 r. (środa)
 
  
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 
Miasto Śrem:
3 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo:
8 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Grodzewo, Mateuszewo
15 marca 2017 r. (środa)
 
wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo:
17 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Góra, Szymanowo, Gaj, Krzyżanowo, Błociszewo, Pucołowo, Marianowo, Kaleje, Luciny, Tesiny, Orkowo, Kawcze, Dąbrowa, Niesłabin:
24 marca 2017 r. (piątek)
 
wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
22 marca 2017 r. (środa)
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę