I Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie "Moja okolica - bezpieczna i przyjazna"

Dodano: 11-10-2017

W dniu 9 października 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Komendant Straży Miejskiej w Śremie Marian Goliński podpisał porozumienie w sprawie współorganizowania I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Moja okolica - bezpieczna i przyjazna". 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie jest nowatorskim projektem realizowanym od wielu lat przez straże miejskie i gminne z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie to skierowane jest do uczniów szkół średnich i ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z poprawą poczucia bezpieczeństwa w ich środowiskach lokalnych.
 
Najlepsi uczniowie, wyłonieni w drodze dwustopniowych eliminacji, zostaną zakwalifikowani do finału, w którym będą musieli wykazać się własną inicjatywą nie tylko proponując, ale przede wszystkim wdrażając w życie rozwiązania poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców swojej najbliższej okolicy. Możliwy zakres tematyczny wdrażanych rozwiązań jest bardzo szeroki – od inicjatyw na rzecz ochrony środowiska aż po poprawę bezpieczeństwa w komunikacji. 
 
Kto może wziąć udział w Olimpiadzie?
 
Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie Straż Miejska w Śremie skierowała do wszystkich szkół średnich z terenu powiatu śremskiego już w pierwszych dniach września br. informując dyrektorów szkół o planowanym przedsięwzięciu. Uczniowie zainteresowani udziałem w Olimpiadzie proszeni są o nawiązanie kontaktu z nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora macierzystej szkoły. 
 
Założenia Olimpiady 
 
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz zachęcenie ich do poznania przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży. To wiedza jest bardzo przydatna, przede wszystkim w życiu codziennym, gdyż młodzi ludzie będą wiedzieli, jak zachować się w różnych sytuacjach, gdy bezpieczeństwo innych lub ich samych będzie zagrożone. Udział w Olimpiadzie, ze względu na jej samorządowy charakter tematyczny, pozwoli także na kreowanie postaw przyszłych działaczy społecznych.
 
Nagrody
 
Dla wszystkich laureatów organizatorzy oraz sponsorzy przygotują atrakcyjne nagrody, między innymi zwycięzca Olimpiady otrzyma indeks upoważniający go do podjęcia studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
 
Organizatorzy
 
Organizatorami I Wielkopolskie Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie są Straż Miejska Miasta Poznania i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
 
Współorganizatorami Olimpiady są:
 
Straż Miejska w Kaliszu
Straż Miejska w Swarzędzu
Straż Miejska w Murowanej Goślinie
Straż Miejska w Śremie
Straż Miejska w Ostrzeszowie,
Straż Miejska we Wrześni,
Straż Gminna w Czerwonaku 
 
Patroni honorowi:
 
Marszałek  Województwa Wielkopolskiego, 
Starosta Poznański, 
Prezydent Miasta Poznania, 
Kurator Oświaty w Poznaniu
oraz włodarze miast i gmin współorganizatorów Olimpiady, w tym
Starosta Śremski Pan Zenon Jahns,
Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski. 
 
Patronat naukowy:
prof. zw. dr hab. Józef Orczyk Rektor WSB
 
Terminarz I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie:
I etap - 12 grudnia 2017 roku, godz. 10:00, test jednokrotnego wyboru, siedziba szkoły;
II etap - 22 stycznia 2018 roku, godz. 10:00, test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi, siedziba wybranej szkoły z terenu powiatu;
Finał - 26 marca 2018 roku, godz. 9:00, przesłuchania finalistów, siedziba WSB w Poznaniu


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę