III edycja konkursu "Działania Godne Uwagi"

Dodano: 05-10-2017

Ruszyła III edycja Konkursu „Działania godne uwagi” mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski.Podziel się działaniami godnymi uwagi!
 
Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. 
Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. 
Na zwycięzców czekają nagrody!
 
Do kogo kierowany jest Konkurs ?
W Konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.
 
Co zrobić, aby wziąć udział w Konkursie ? 
Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie na specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 31 października br.
 
Jak wyłaniani są laureaci ?
Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po jednej zwycięskiej inicjatywie w ramach każdej z pięciu kategoriach:
- Społeczeństwo
- Kultura
- Sport
- Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
- Zdrowie i Ekologia.
Przez kapitułę, wybrana będzie również najciekawsza inicjatywa z danego subregionu (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego).
Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy internautów. 
Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 27 listopada br. 
W Konkursie łącznie wygra 11 inicjatyw z całej Wielkopolski!
 
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali Konkursu „Działania Godne Uwagi” organizowanej w Lesznie i Poznaniu.
 
Jakie nagrody czekają na zwycięzców ? 
Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. 
Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. 
Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach.
 
Gdzie można znaleźć więcej informacji o Konkursie ?
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.

Więcej informacji na temat konkursu udziela Beata Zabroni (beata.zabroni@pisop.org.pl, 65/520 78 86). 


 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę