Jak i gdzie wnioskować o świadczenie wychowawcze 500+ w gminie Śrem?

Dodano: 16-03-2016 TAGI:

 Relizacja-programu-w-gminie-Srem.jpg

Kiedy?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. Dopiero na wnioski złożone po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Gdzie?

Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Grota Roweckiego 31.
Druki wniosków można już pobrać od dnia 21 marca br. w siedzibie Ośrodka, a od 1 kwietnia 2016 r. można będzie złożyć w:

BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW
– Śrem, Grota Roweckiego 31
Poniedziałek – piątek od 7.00 do 18.00

Dodatkowo w kwietniu i maju w soboty od 8.00 do 15.00
Szczegółowe informacje można uzyskać:
  • na Infolinii WUW 61 854 11 77 /poniedziałek- piątek w godz. od 10.00 do 15.00
  • na Infolinii MRPiPS 22 529 06 68,
  • Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 61 28 36 107 wew. 108

Wniosek na Program Rodzina 500+ przez internet!
Za pośrednictwem portalu emp@tia będzie można od 1 kwietnia 2016 r. przesyłać wnioski na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Już dziś można założyć konto i złożyć wniosek o bezpłatny Profi l Zaufany.

Jak wyrobić Profil Zaufany?
Wejść na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal
Zarejestrować się i złożyć wniosek o potwierdzenie Profi lu
Zaufanego. Udać się w celu potwierdzenia tożsamość z dowodem
osobistym lub paszportem do:
  • ZUS – Śrem, ul. Szeroka 2
  • Urzędu Skarbowego – Śrem, ul. Wojska Polskiego 12
  • Urzędu Miejskiego w Śremie / od 18 do 30 kwietnia br. Plac Straży Pożarnej 1
Wniosek można złożyć pod adresem:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

Jeżeli wnioskujesz o:
  • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500zł NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO:
- nie obowiązuje kryterium dochodowe,
- twój dochód przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie),
- nie musisz przedstawiać dokumentów poświadczających dochody,
  • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500zł TAKŻE NA PIERWSZE DZIECKO:
- obowiązuje kryterium dochodowe,
- nie pobierasz świadczeń rodzinnych ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego to będziesz musiał udokumentować dochód wypełniając wniosek oraz załączniki,


Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
ul. Grota Roweckiego 31.


Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajduje się także na stronie MPRiPS:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę