Klub Senior+ w Śremie

Dodano: 07-03-2019

​Gmina Śrem otrzymała 150 000 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. Nowy klub zostanie zlokalizowany w budynku dawnego konwiktu przy Kościele Pofranciszkańskim przy ul. Poznańskiej.
senior-plus-logo.jpg

Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.
Celem głównym projektu jest wspieranie seniorów w ich samodzielności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz integracja ze środowiskiem.
Klub Senior+ przy ul. Poznańskiej powstanie z myślą o mieszkańcach miasta i gminy Śrem. Będzie połączeniem idei miejsca przyjaznego seniorom z wielowymiarowym programem aktywizacji i integracji seniorów oraz lokalnego środowiska.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę