Komunikat w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo wła

Dodano: 10-01-2019

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI !

 

 
W dniu 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształcone zostało z mocy ustawy w prawo własności. Reguluje to ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716).

Fakt przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności potwierdzony zostanie zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Śremu w odniesieniu do prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie gminnym. Wydane zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.
 
Użytkowanie wieczyste dla gruntów o innej funkcji niż wyżej wymieniona nie ulega zmianie. Nie ulegają także zmianie obowiązki wieczystych użytkowników w zakresie, między innymi, wnoszenia opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku.
 
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w:

Urzędzie Miejskim w Śremie
Pion Skarbu Gminy,
Zespół Gospodarki Nieruchomościami
II piętro Ratusza, pokój nr 25,
tel. 61 28 47 134.

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę