Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego w 2017

Dodano: 15-05-2017 TAGI:

image001.png
Starostwo Powiatowe w Śremie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie w 2017 r. usługi demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest i/lub usuwania odpadów zawierających azbest w ramach realizacji IX edycji zadania pn.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego. 

Wnioski o wykonanie ww. usługi należy składać do dnia 4 sierpnia 2017 r. w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest. Prace związane z realizacją zadania trwać będą do dnia 27 października 2017 r.

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędów Gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem, a także w siedzibach ww. urzędów.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych. Powiat Śremski finansuje 100% kosztów wykonania prac polegających na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz ich usunięciu (zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport  i przekazanie do unieszkodliwienia), do kwoty 7.000 zł. W przypadku większej wartości wykonanych prac, pozostałą cześć kosztów pokrywa Wnioskodawca bezpośrednio na rzecz Wykonawcy.

Wnioskodawca, przed przystąpieniem do realizacji zadania przez Wykonawcę, zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, do dokonania zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Śremskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, lub uzyskania pozwolenia tego organu na budowę, o ile jest to wymagane, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonych Powiatowi Śremskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (73.000 zł) oraz przez Gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem (łącznie 13.000 zł).
image002.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę