Na ścieżce energooszczędności

Dodano: 31-01-2013

Tematyka energooszczędności od pewnego czasu znajduje się w centrum uwagi coraz szerszej grupy samorządów. Gmina Śrem przystępując do Stowarzyszenia Gmin ENERGIE CITES podjęła się nadania tematyce energooszczędności wyższego priorytetu.

Tematyka energooszczędności od pewnego czasu znajduje się w centrum uwagi coraz szerszej grupy samorządów. Wynika to przede wszystkim z pobudek ekonomicznych. Rosnące koszty energii elektrycznej i wszystkich nośników energii zmuszają do przyglądania się kosztom jakie przychodzi ponosić z budżetów samorządowych.
 
Gmina Śrem przystępując do Stowarzyszenia Gmin ENERGIE CITES podjęła się nadania tematyce energooszczędności wyższego priorytetu. Gmina ponosi ze swego budżetu koszty ogrzewania, oświetlenia budynków użyteczności publicznej, oświetlenia dróg i terenów publicznych na swoim terenie. To generuje oczywiście określone koszty, które pochłaniają coraz większe kwoty z publicznej kasy.
Drogą do racjonalizacji tych wydatków jest stosowanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków, stosowanie najnowszych urządzeń i technologii charakteryzujących się niskim zużyciem energii. Stąd od roku 2005 prowadzone na szeroką skalę działania termomodernizacyjne w budynkach publicznych. 
Gmina ponosi jak wspomniano wyżej całość kosztów oświetlenia dróg i miejsc publicznych, nawet jeśli do niej te drogi nie należą. Już w 1995 roku w Śremie w całym mieście wymieniono ok. 1250 opraw oświetleniowych z żarówkami starego typu, na wówczas pojawiające się na rynku nowoczesne energooszczędne świetlówki. 10 lat później gmina podjęła temat modernizacji oświetlenia na terenach wiejskich.
Rozwój techniki spowodował, że w ciągu ostatnich lat bardzo rozwinęła się technologia LED. I tak jak niegdyś energooszczędne świetlówki wypierały żarówki starego typu, tak dziś żarówki ledowe zaczynają wypierać świetlówki energooszczędne.
Dostępne już dziś żarówki ledowe zużywają 4-5 krotnie mniej energii i mają 3-5 krotnie większą trwałość od świetlówek energooszczędnych. To powoduje rosnące nimi zainteresowanie. Oświetlenie ledowe wykorzystuje się już obecnie także do iluminacji obiektów, czego przykładem może być oświetlenie śremskiej wieży wodnej. Dotąd są one jednak jeszcze znacznie droższe od żarówek innego typu, stąd najbardziej opłaca się ich zastosowanie w systemach oświetleniowych, gdzie potrzeba stałego i wielogodzinnego oświetlenia np. w oświetleniu dróg.
Jak podają producenci, oświetlenie LED uzyskuje nieosiągalną dla innych produktów wydajność świetlną – nawet 100 lm/W. Czynnik ten pozwala nie tylko oszczędzać energię, ale także dbać o nasze środowisko naturalne. Występuje przy tym tylko nieznaczna emisja ciepła, dzięki czemu diody osiągają żywotność na poziomie 50 000 h. Oświetlenie LED jest imponujące nie tylko ze względu na swój wygląd, ale również na wiele cech przyjaznych naszemu środowisku:
kilkukrotnie mniejsze zużycie energii = mniejsza zanieczyszczenie powodowane przez elektrownie,
wielokrotnie dłuższa żywotność = mniejsze koszty utrzymania,
w stosunku do konwencjonalnej żarówki zmniejsza o 80% emisję CO2,
brak szkodliwych substancji jak np. rtęć - LED jest w 100% biodegradowalny,
wysoka jakość kolorów przy minimalnym promieniowaniu UV,
w odróżnieniu do świetlówek, LED osiąga pełną jasność natychmiast po zapaleniu, a częste włączanie i wyłączanie nie skraca ich żywotności.
 
Od stycznia br. żarówki ledowe zastosowano w oświetleniu w trzech miejscach w Śremie – w Parku Śremskich Odlewników, na rynku oraz na deptaku Promenada. W sumie zainstalowanych zostało 124 szt. żarówek ledowych. Są to żarówki o mocy 24 W, jednego z dwóch największych światowych producentów, stanowiących odpowiednik żarówek 120 W. Każdy z nowych punktów świetlnych generował będzie roczną oszczędność na poziomie ok. 378 zł. Łatwo więc przeliczyć, że wymiana 124 żarówek powinna przynieść oszczędność rzędu 40 tys. zł rocznie! Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą posłużyć dla dalszej modernizacji kolejnych punktów oświetleniowych czy budowy nowych. Zwrot poniesionych nakładów nastąpi szybko, a oszczędności generowane są każdego dnia. 
Zużycie energii w obwodach, gdzie zostały zastosowane żarówki ledowe będzie teraz monitorowana, aby uzyskać dane dla dalszych analiz i ewentualnych decyzji na przyszłość.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę