Nowy projekt EURONET 50/50 MAX

Dodano: 02-10-2013

We wrześniu 2013 roku gmina Śrem przystąpiła do kolejnego projektu EURONET 50/50 MAX realizowanego przez Stowarzyszenie ENERGY CITES, którego jest członkiem.

We wrześniu 2013 roku gmina Śrem przystąpiła do kolejnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ENERGY CITES, którego jest członkiem. Projekt nazywa się EURONET 50/50 MAX. Konferencja i warsztaty poświęcone tematyce oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych, które zainicjowały realizację projektu odbyły się w Krakowie, w dniach 26 – 27 września 2013 r. Ze strony gminy Śrem uczestniczyli w nich przedstawiciele 5 szkół zgłoszonych do projektu oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Śremie. 
 
Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest mobilizacja oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50. Zakłada ona aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a pomiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny). Projekt stanowi kontynuację projektu EURONET 50/50 realizowanego przez stowarzyszenie ENERGY CITES w latach 2009-2012 w 11 polskich szkołach.
 
Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu oraz metodologią 50/50. Dowiedzieli się również, jakie działania zostały zrealizowane w poprzedniej edycji projektu i jakie rezultaty udało się osiągnąć w polskich szkołach. Była ona nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i do wymiany doświadczeń z innymi gminami i szkołami zaangażowanymi w działania na rzecz oszczędzania energii.
 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak krok po kroku wdrożyć w szkole metodologię 50/50 i włączyć całą społeczność szkolną w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i innych zasobów. Oprócz tego omówione zostały takie zagadnienia, jak dostępne poradniki i narzędzia ułatwiające wdrażanie metodologii 50/50, wyliczanie oszczędności osiągniętych w wyniku realizacji projektu oraz raportowanie działań zrealizowanych w szkołach. Przedstawicielom szkół zostały również wręczone tzw. e-packi, zawierające szereg przydatnych materiałów metodologicznych i edukacyjnych. Udział w konferencji i warsztatach był bezpłatny. 
 
W projekcie ze strony gminy Śrem uczestniczyć będą Szkoła Podstawowa Nr 1 i 4 w Śremie, Szkoła Podstawowa w Pyszącej, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie oraz Gimnazjum Nr 2 w Śremie. Koordynatorem projektu w gminie jest Radosław Łucka – Pełnomocnik ds. Energii.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę