Oferta usług dla opiekunów osób zależnych oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Dodano: 19-04-2017

Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany - zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług dla opiekunów osób zależnych oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany, to projekt współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie oraz Fundacją Aktywności Lokalnej. 

Realizacja działań w ramach projektu ma na celu zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług społecznych w tym usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Śrem. Ponadto chcemy podnieść wiedzę i rozwinąć umiejętności opiekunów osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych poprzez stworzenie katalogu środowiskowych form wsparcia w postaci specjalistycznego poradnictwa indywidualnego i grupowego opartego na jednostkowych potrzebach.

Grupa opiekunów osób niepełnosprawnych rozpoczęła 4 kwietnia 2017 r.  warsztaty w ramach reintegracji społecznej wpisujące się w realizację projektu. Podczas trwania projektu opiekunowie uczestniczyć będą w szeregu warsztatów edukacyjnych takich jak: kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej, dietetyka, podstawowa pielęgnacja osoby przewlekle chorej, warsztaty kreatywne, warsztaty geriatryczne, wsparcia społecznego i instytucjonalnego oraz grupy wsparcia. 

Opiekunowie spotykać się będą Centrum Dialogu i Motywacji, utworzonym w ramach projektu i działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie oraz w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Ludzi Nadziei ul. Kilińskiego 2 w Śremie, w ramach podjętej partnerskiej współpracy.

Centrum Dialogu i Motywacji funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Roweckiego 31, w ramach którego oferowane są: bezpłatne poradnictwo udzielane przez psychologa, asystenta środowiskowego, specjalistę pracy socjalnej, specjalistę ds. reintegracji społecznej. Poradnictwo skierowane do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych ich opiekunów oraz ich najbliższego otoczenia społecznego. W ramach Centrum wsparcie otrzymują również osoby będące w kryzysie emocjonalnym po utracie najbliższej osoby uczestnicząc w grupie wsparcia.   

Kontakt:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Centrum Dialogu i Motywacji
tel. 61 28 36 107
    

Pliki do pobrania


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę