Podatek od nieruchomości – termin zapłaty 15 marca

Dodano: 14-03-2017

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

Urząd Miejski w Śremie przypomina, że 15 marca mija termin płatności przez osoby fizyczne raty podatku od nieruchomości, a także podatków rolnego i leśnego.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku trafiły do właścicieli nieruchomości w  styczniu i lutym br.

Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w 4 ratach, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Od niewpłaconego w terminie zobowiązania zostaną naliczone odsetki za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podatek od nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. W oddziałach Banku Spółdzielczego w Śremie nie jest pobierana prowizja. Płatności można również dokonać kartą płatniczą w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie. Terminale funkcjonują w urzędzie już od końca ubiegłego roku.

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z podstawowych składników po stronie dochodów gminy. To dzięki podatkom gmina realizuje inwestycje infrastrukturalne, zapewnia miejsca w przedszkolach, finansuje bezpłatną komunikację publiczną czy dotuje kluby sportowe.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę