Pomoc finansowa na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz rekreacyjnej

Dodano: 07-03-2018

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych.

lider-zielonej-wielkopolski.jpg
Wnioski można składać zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów w terminie 20 marca do 3 kwietnia 2018 r. na przedsięwzięcia z zakresu:

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 6/2018, 7/2018, 9/2018)
- Zachowania dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 8/2018)
- Rozwijania działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 10/2018)
- Podejmowania działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 11/2018)

Nabór prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.) 

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl w zakładce Ogłoszenie o naborze wniosków


Kontakt:
STOWARZYSZENIE LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI
ul. Libelta 2 (parter), 63-000 Środa Wlkp. 
www.liderzielonejwielkopolski.pl
biuro@liderzielonejwielkopolski.pl
Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę