Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji - Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób stars

Dodano: 14-05-2018

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
 
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

 
 
Nr oferty: PEUPS. 525.3.2018.DA
 
Rodzaj zadania publicznego art. 4 ust. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn zm.)
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób starszych „Poznajemy swój kraj”.

Nazwa oferenta:

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA

Termin realizacji zadania:
10.06.2018 r. – 30.06.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
4 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do p. Agnieszki Doberstein-Bednarskiej - pracownika merytorycznego Pionu Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, tel: (61) 28 47 130, e-mail: agnieszka.dobertein-bednarska@urzad.srem.pl
w terminie do 22.05.2018 r.

Załączniki:
Skan oferty 
skan odpisu KRS 
Formularz uwag 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę