Profesor Józef Orczyk Honorowym Obywatelem Śremu

Dodano: 13-11-2017

​W piątek 10 listopada 2017 roku podczas Uroczystej XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Śremie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie wręczono profesorowi Józefowi Orczykowi tytuł Honorowy Obywatel Śremu. 

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Śremie poprzedził wykład profesora Józefa Orczyka pt. „Społeczno – ekonomiczne aspekty elastyczności i indywidualizacji pracy” w auli liceum. Natomiast w samo południe na śremskim rynku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z okazji Święta Niepodległości wykonali polski taniec narodowy- poloneza. 

Przybyłych gości przywitał gospodarz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie - dyrektor Piotr Mulkowski. Profesor Józef Orczyk był trzecim absolwentem Liceum Ogólnokształcącego wyróżnionym zaszczytnym tytułem Honorowy Obywatel Śremu. Dla społeczności szkolnej uhonorowanie kolejnego absolwenta było wprowadzeniem do jubileuszu 160-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. 

Uroczystą XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Śremie otworzyła Katarzyna Sarnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe oraz został odegrany Mazurek Dąbrowskiego. Podczas laudacji wygłoszonej przez Jerzego Polanowskiego - Mistrza Kapituły rozpatrującej wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Śremu zostały zaprezentowane wybitne osiągnięcia profesora Józefa Orczyka. 

Ceremonia wręczenia rozpoczęła się odczytaniem przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Śremie Uchwały nr 343/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Śremu” prof. dr. hab. Józefowi Orczykowi. Następnie w asyście Adama Lewandowskiego Burmistrza Śremu zostały wręczone Profesorowi: Akt Nadania Tytułu Honorowy Obywatel Śremu oraz statuetka śremskiej wieży ciśnień wykonana z brązu. Profesor Józef Orczyk został odznaczony złotą wpinką z logo Śremu oraz dokonał wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Śremu. W swoim wystąpieniu profesor Józef Orczyk wielokrotnie podkreślał istotę więzi ze Śremem oraz wyrażał wieczność rodzinnemu miastu za ukształtowanie jego postaw. 

Prof. Józef Orczyk jest rektorem największej prywatnej uczelni poznańskiej - Wyższej Szkoły Bankowej. Urodził się w 1940 roku w Śremie, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. Z wykształcenia jest historykiem, pedagogiem i ekonomistą. Ta ostatnia dziedzina stała się zbiorem szczególnych osiągnięć naukowych, doprowadzając do tytułu profesora zwyczajnego w 1991 roku. Był m.in. rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, rektorem w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Prezesem Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, założycielem w Polsce amerykańskiego Stowarzyszenia Studenci dla Przedsiębiorczości SIFE, przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczy Wojewódzkiej Radzie ds. Rynku Pracy w Poznaniu. Posiada bogaty, liczący kilkaset pozycji, dorobek naukowy oparty o współpracę z ośrodkami naukowymi na całym świecie z zakresu historii gospodarczej, funkcjonowania szkolnictwa wyższego, kształcenia i polityki kadrowej przedsiębiorstw. 

Pod jego kierownictwem naukowym 17 osób przygotowało z powodzeniem rozprawy doktorskie (4 z nich jest już profesorami tytularnymi), a ponad 700 - prace magisterskie. Za swoją wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną został w 2002 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyrazem uznania dla dokonań w zakresie pracy i polityki społecznej było uhonorowanie w 2006 r. Medalem im. Wacława Szuberta. W okresie pracy zawodowej otrzymał 9 nagród Ministra. W 2012 r. otrzymał tytuł Honorowego Profesora PWSZ w Koninie za szczególne zasługi dla rozwoju uczelni. Od wielu lat aktywnie współpracuje z samorządem śremskim i wspiera jego działania.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę