Program Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „Aktywni w Śremie”

Dodano: 13-03-2017

nagłowek.jpg
Po miesięcznej przerwie od zakończeniu I edycji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) nadszedł czas na kontynuację działań w ramach prac społecznie użytecznych. Spotkanie organizacyjne, w którym brali udział uczestnicy Programu wraz z przedstawicielami instytucji, w których wykonywane będą prace społecznie użyteczne oraz partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miejskim, odbyło się 3 marca br.  w sali szkoleniowej Śremskiego TBS sp. z o.o.

Druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja będzie realizowana w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2017 roku. Uczestnicy świadczą pracę od  6 marca w każdy poniedziałek i piątek (40 godzin miesięcznie) oraz spotykają się na zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem we wtorki i czwartki, łącznie w wymiarze 80 godzin miesięcznie.

Instytucje, w których będą realizowane prace społecznie użyteczne w tej edycji to:
  • Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie
  • Urząd Miejski w Śremie – Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (PRK)
  • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PAUMARK Śrem
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.
II edycja Programu Aktywizacja i Integracja, tak samo jak poprzednia, jest jednym z elementów projektu „Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.

PAI daje szansę aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu przebywania w ewidencji osób bezrobotnych, często połączonego z brakiem lub niewystarczającymi kwalifikacjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Dwutorowość działań (prace społecznie użyteczne jako trening pracy oraz zajęcia w Klubie Integracji Społecznej mające na celu wzmocnienie lub nabycie kompetencji społecznych niezbędnych do pełnego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym) jest kompleksową formą wsparcia osób w trudnej sytuacji.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę