Sędzia Anna Maria Wesołowska w Śremie

Dodano: 13-10-2017

W ramach projektu „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem  w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie” w dniach 9 - 10 października 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zorganizował cykl bezpłatnych spotkań edukacyjnych z Anną Marią Wesołowską wieloletnią Sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Spotkania odbyły się w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury w Śremie a uczestniczyło w nich 1600 osób – dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta.

Tematyka spotkań edukacyjnych dotyczyła zagrożeń, ryzykownych zachowań i różnych niebezpieczeństw jakie mogą dotknąć młodych ludzi. Prelegentka przybliżyła młodzieży, rodzicom, nauczycielom osobom pracującym na rzecz wsparcia dziecka i rodziny  problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych. Na przykładach z życia wziętych dotyczących sytuacji, w których nastolatki wchodziły w konflikt z prawem ukazywała przyczyny i kontekst w jakim do nich doszło. Wskazywała również możliwości pokonania trudności i problemów bez konieczności łamania prawa. Dzieci i młodzież podczas wykładu miały też okazję przymierzyć togę sędziowską oraz dowiedzieć się jakimi cechami, umiejętnościami i jaką wiedzę powinien posiadać sędzia.

Podczas prelekcji zwróciła uwagę na dużą rolę rodziców i szkoły w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Według Sędzi Anny Marii Wesołowskiej działania wychowawcze będą miały sens i będą skuteczne tylko wówczas, gdy w ich realizację włączy się młodzież, rodziców, nauczycieli i członków lokalnej społeczności.

W trakcie wykładów prelegentka zachęcała uczestników do założenia i korzystania z kącików prawnych, których będzie można zgłaszać swoje uwagi i problemy umożliwiające poprawę komunikacji z dorosłymi. Anna Maria Wesołowska zwróciła dzieciom i młodzieży uwagę na szansę rozwiązywania  problemów i konfliktów poprzez narzędzie mediacji rówieśniczej zachęcając w ten sposób do organizowania spotkań mediacyjnych. Szkoły, które przyłączyły się do projektu będą zobowiązane do stworzenia w swoich placówkach kącików prawnych do których publikację będą zakupione w ramach projektu. 

Podczas spotkania zarówno dzieci jak i dorośli mieli możliwość zadawania pytań. Ponadto został zapewniony słodki poczęstunek i materiały promocyjne. 

Projekt w ramach którego odbyło się spotkanie edukacyjne z Sędzią Anną Marią Wesołowską współfinansowany jest z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz gminę Śrem i wpisuje się w działania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy do 2020 roku oraz jest skorelowany z założeniami Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.  


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę