Spotkanie edukacyjne dla rodziców w Mechlinie

Dodano: 13-09-2017
ICS
14-09-2017 00:00

W miesiącu wrześniu zapraszamy na pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do rodziców dzieci zamieszkujących na terenach wiejskich gminy Śrem.

W dniu 14 września 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Mechlinie mieszkańcy Zbrudzewa, Niesłabina, Kalej, Lucin, Orkowa, Mateuszewa, Kawcza, Mechlina oraz Tesin dowiedzą się  jak wspierać rozwój emocjonalno – poznawczy dziecka, budować oraz pogłębiać więzi z dzieckiem, a także metod wychowawczych.

Rodzic musi umieć radzić sobie ze stresem, trudnymi warunkami oraz nieustannie rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze. Uczestnicy spotkania ponadto zapoznani zostaną z formami wsparcia realizowanymi na terenie gminy Śrem i otrzymają ciekawe książki tematycznie związaną z wychowaniem dzieci. 

Warsztaty wpisują się w założenia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem do 2020 roku i stanowią ważny element wspierania najmłodszych mieszkańców naszej gminy i ich rodziców.

Proponowane spotkanie edukacyjne realizowane jest w ramach projektu „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie” współfinansowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz gminę Śrem.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Anna Ślipko-Rewers z Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Stefana Grota Roweckiego 31 pod numerem telefonu  612839997 w.23.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę