Spotkanie edukacyjne dla rodziców w Pyszącej

Dodano: 03-11-2017

8 listopada w sali wiejskiej w Pyszącej przy ul. Długiej 8 odbędzie się kolejne spotkanie edukacyjne skierowane do rodziców dzieci zamieszkujących na terenach wiejskich gminy Śrem. Mieszkańcy wsi: Binkowo, Olsza, Bystrzek, Łęg, Dobczyn, Sosnowiec, Grzymysław, Borgowo, Ostrowo i Pysząca będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia psychologa oraz specjalisty pracy socjalnej. 

Podczas dwugodzinnego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu wspierania rozwoju emocjonalno – poznawczego dziecka, budowania i pogłębiania więzi z dzieckiem, a także metod wychowawczych. Wykład dostarczy wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach. Ponadto na spotkaniu zostanie przedstawiona aktualna oferta wsparcia realizowana na terenie gminy Śrem. Wszyscy uczestnicy otrzymają publikację tematycznie związaną z wychowaniem dzieci.
 
Spotkania wpisują się w założenia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem do 2020 roku i stanowią ważny element wspierania najmłodszych mieszkańców naszej gminy i ich rodziców. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu osłonowego wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz gminę Śrem.
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Anna Ślipko-Rewers z Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Stefana Grota Roweckiego 31, nr tel. 61 28 39 997 w.23.
 
 
 

Pliki do pobrania


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę