Śrem uczestniczy w projekcie GREEN TWINNING

Dodano: 16-01-2013

Gmina Śrem uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu o akronimie „GREEN TWINNING” współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy.

Gmina ŚREM uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu o akronimie „GREEN TWINNING” (pełna nazwa: Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach), współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy.
 
Projekt, którego realizacja potrwa w okresie od kwietnia 2012 r. do marca 2014 r., ma na celu wsparcie wdrażania inicjatywy KE pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez wzmocnienie kompetencji władz lokalnych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii/planów zrównoważonego rozwoju energetycznego. Cel ten będzie realizowany poprzez wymianę doświadczeń, twinning pomiędzy „miastami doświadczonymi” (miasta hiszpańskie) a „miastami uczącymi się” (37 miast z nowych Państw Członkowskich UE) oraz bezpośrednie wsparcie ze strony krajowego koordynatora, którym jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 
Porozumienie Burmistrzów to oddolny europejski ruch skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz przekroczenie przyjętego na szczeblu unijnym celu redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku. 
 
Aby przełożyć swoje polityczne zobowiązanie na konkretne działania i projekty, sygnatariusze Porozumienia podejmują się sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji oraz opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii wskazującego najważniejsze działania, jakie planują zrealizować. 
Od 2009 roku do Porozumienia przyłączyło się blisko 4 tys. europejskich miast i gmin, co oznacza,  że ponad 162 mln mieszkańców aktywnie uczestniczy w realizacji podjętych zobowiązań. W Polsce do dziś Porozumienie Burmistrzów podpisało ponad 30 gmin. Gmina Śrem rozważa aktualnie przystąpienie do tego porozumienia.
 
W listopadzie ubiegłego roku przedstawiciel naszej gminy - Radosław Łucka - uczestniczył, wraz z reprezentantami gmin Lublin, Lubin i Piaseczno w trzydniowym szkoleniu nt. zrównoważonego planowania energetycznego na szczeblu lokalnym, które odbyło się w Lublanie (Słowenia). 
 
Ponad 50 uczestników z 37 gmin z Grecji, Rumunii, Bułgarii, Słowenii oraz Polski miało możliwość zapoznania się z zasadami opracowywania bazowej inwentaryzacji emisji i Planu działań na rzecz zrównoważonej energii, z innowacyjnymi narzędziami i metodologiami wspomagającymi proces planowania energetycznego oraz najlepszymi praktykami w zakresie planowania energetycznego na przykładzie miast prezentujących swoje działania i osiągnięcia.
 
Omówiono również narzędzia służące efektywnej komunikacji z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami oraz zasady i cele angażowania lokalnych interesariuszy w proces planowania energetycznego i zarządzania energią.
Udział w szkoleniu był nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i wymiany doświadczeń z samorządami lokalnymi z innych krajów europejskich, które stawiają czoła podobnym wyzwaniom.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę