Śremski Senior – inicjator i organizator społeczny

Dodano: 16-04-2018 TAGI:

Wsparcie pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności, wzbogacenie oferty usług i poprawa jakości życia, to kluczowe kierunki działań realizowanych w gminie Śrem, skierowanych do osób 60+. W odpowiedzi na potrzeby, możliwości i oczekiwania seniorów podejmowane są inicjatywy które rozbudowują aktualną propozycję edukacyjno-kulturalną. Jedną z takich ofert jest projekt „Śremski Senior – inicjator i organizator społeczny”.

Dnia 11 kwietnia w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie prezentujące założenia projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób starszych. na lata 2014 -2020. „Śremski Senior – inicjator i organizator społeczny” ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób po 60 roku życia w środowisku lokalnym i jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie Animatorów Ekonomii Społecznej Gospodarki Rynkowej Szansa i Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.

Wydarzenie było również okazją do przypomnienia założeń lokalnej polityki senioralnej oraz podsumowania dotychczasowych działań, które zostały zrealizowane dzięki współpracy z instytucjami, organizacjami, klubami oraz kołami zrzeszającymi seniorów. Spotkanie miało charakter promowania aktywności i uczestnictwa seniorów w życiu publicznym.
stopka.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę