Rusza śremski program na rzecz osób starszych

Dodano: 11-09-2017 TAGI:

W dniu 7 września br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dot. Śremskiego programu na rzecz osób starszych na lata 2017-2025. Zaprezentowano też projekt pn. Śremska Karta Seniora, przeznaczonej dla mieszkańców gminy Śrem w wieku 60+.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem wprowadzenia „Śremskiej Karty Seniora” jest zwiększenie aktywności seniorów oraz dostępności do usług publicznych, dóbr kultury, sportu, edukacji, poprawy warunków bytowych.

Posiadacze karty będą mogli skorzystać z ulg, zniżek i promocji oferowanych przez:
  • jednostki organizacyjne gminy Śrem,
  • inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia 
  • firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 
„Śremska Karta Seniora” będzie wydawana na podstawie wniosku złożonego w  Urzędzie  Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1. Kartę seniorzy otrzymają bezpłatnie i bezterminowo.


Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania ze „Śremskiej Karty Seniora” znajduje się w Zarządzeniu Burmistrza Śremu nr 100/2017 – załączonym w plikach poniżej.

Uczestnicy spotkania zostali również poproszeni o aktywne włączenie się w działania i udział w pracach Zespołu ds. realizacji i monitoringu Śremskiego programu na rzecz osób starszych, który na podstawie deklaracji uczestnictwa zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Śremu. Zespół będzie na bieżąco analizować sytuację osób starszych w gminie, diagnozować potrzeby i proponować systemowe zmiany.
Zapraszamy lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób starszych do uczestnictwa w pracach Zespołu ds. realizacji i monitoringu Śremskiego programu na rzecz osób starszych.
Skan wypełnionej deklaracji (do pobrania poniżej) należy przesłać na adres polityka.senioralna@ops.srem.pl do 15 września 2017 roku.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę