Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodano: 09-01-2018

sw.jpg

INFORMACJA

 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.2180).

Na jej mocy, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Uchwałą nr 369/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 roku zostały zmienione przez w/w ustawę i będą obowiązywały w okresie od 12 grudnia 2017 roku do 9 czerwca 2018 roku.

stopka.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę