Wykaz zadań, na które została udzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych w gminie Śrem

Dodano: 07-02-2019

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl


Wykaz zadań, na które została udzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.

ZADANIE NR 3:
Organizowanie imprez kulturalnych i/lub sportowo-rekreacyjnych dla rodzin posiadających kartę RODZINA 3+.
 
ZADANIE NR 5:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka.
 
ZADANIE NR 6:
Organizowanie wyjazdów, spotkań, festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych.
 
ZADANIE NR 7: 
Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych, mających na celu usprawnianie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego.
 
ZADANIE NR 8:
Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych.
 
ZADANIE NR 13:
Organizacja szkoleń i promowanie wolontariuszy.
 
ZADANIE NR 15:
Organizowanie imprez kulturalnych i/lub sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy posiadających Śremską Kartę Seniora.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę