Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w styczniu 2019

Dodano: 04-02-2019 TAGI:

W styczniu 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
 
 
 
Sprawozdanie z kontroli prowadzonych przez Straż Miejską z zakresu Ochrony Środowiska
 
Kontrolowana wieś/ulica Data kontroli Liczba Zakończonych
kontrolowanych
nieruchomosci
ujawnionych uchybień pouczeniem MK wnioskiem
do sądu
dot.
spalania
odpadów
innych
Śrem, Pl. 20 Października 04.01.19 r. 6 0 1 (2) 1 0 0
Pysząca 07.01.19 r. 6 0 2 (1) 2 0 0
Śrem, Pl. 20 Października 11.01.19 r. 6 0 1 (4) 1 0 0
Śrem, ul. Chałubińskiego 28.01.19 r. 4 0 0 0 0 0
Psarskie 29.01.19 r. 5 0 2 (2) 2 0 0
Zbrudzewo 29.01.19 r. 5 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Szkolna 30.01.19 r. 4 0 0 0 0 0
Psarskie 31.01.19 r. 1 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Zachodnia 31.01.19 r. 1 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Szkolna 31.01.19 r. 1 0 0 0 0 0
Psarskie 31.01.19 r. 1 0 1 (2) 1 0 0
Razem 40 0 7 7 0 0
 
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę