Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w lutym 2019

Dodano: 13-03-2019 TAGI:

W lutym 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
 
Kontrolowana
wieś/ulica
Data kontroli Liczba  Zakończonych
kontrolowanych
nieruchomosci
ujawnionych uchybień pouczeniem MK wnioskiem
do sądu
dot.
spalania
odpadów
innych
Śrem, ul. Tylna 07.02.2019 4 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Cmentarna 15.02.2019 2 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Kościuszki 20.02.2019 7 0 2 (2) 2 0 0
Zbrudzewo 20.02.2019 5 0 1 (2) 1 0 0
Śrem, ul. Słoneczna 27.02.2019 2 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Ogrodowa 27.02.2019 4 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Tylna 27.02.2019 1 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Nenckiego 27.02.2019 1 0 0 0 0 0
Psarskie 27.02.2019 9 0 3 (2) 3 0 0
Razem 35 0 6 6 0 0
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę