Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w kwietniu 2018

Dodano: 14-05-2018 TAGI:

W kwietniu 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
 
Kontrolowana
wieś/ulica
Data
kontroli
Liczba Zakończonych
kontrolowanych
nieruchomości
ujawnionych uchybień pouczeniem MK wnioskiem
do sądu
dot. spalania
odpadów
innych
Psarskie 04.04.18 r. 8 0 1 (2) 1 0 0
Dabrowa 17.04.18 r. 6 0 0 0 0 0
Binkowo 18.04.18 r. 5 0 3 (1,2) 3 0 0
Śrem, ul. Ogrodowa 24.04.18 r. 6 0 2 (2) 2 0 0
Śrem, ul. Bema 30.04.18 r. 5 1 0 1 0 0
Śrem, ul. Wschodnia 30.04.18 r. 1 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Mickiewicza 30.04.18 r. 6 0 1 (2) 1 0 0
  37 1 7 8 0 0
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę