Zawiadomienie -II Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 13 grudnia 2018 r. o godz. 13:00

Dodano: 05-12-2018

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA

że w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 13:00
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1
 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Śremie.

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Śremie.

4.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:
a)    w sprawie powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie;
b)    w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie;
c)    w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie;
d)    w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie;
e)    w sprawie  wyboru  członków  Komisji Pomocy Społecznej,  Ochrony  Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie;
f)    w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie;
g)    w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie;
h)    w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie;
i)    zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 – 2028;
j)    zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok.

5.    Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.    Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy.

8.    Zamknięcie sesji.
 
PRZEWODNICZĄCA RADY

(-) Katarzyna Sarnowska


Śrem, 05 grudnia 2018 r.
 
 

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę