ODWOŁANIE Nadzwyczajnej XXXV Sesji Rady Miejskiej 11 lipca 2017 r . o godz. 10.00

Dodano: 10-07-2017

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 
Nadzwyczajna XXXV Sesja Rady Miejskiej w Śremie

ODWOŁANA

 

O G Ł O S Z E N I E
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA


że w dniu 11 lipca 2017r. o godz. 10:00
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl.20 Października  1.
odbędzie się


Nadzwyczajna XXXV Sesja Rady Miejskiej w Śremie
.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:

1) w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023”;

2) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata
2017-2026;

3) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok.

4. Zamknięcie sesji.
PRZEWODNICZĄCA RADY
(-)  Katarzyna Sarnowska


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę