Zgromadzenie Związku Miast Polskich w Poznaniu

Dodano: 06-03-2019

5 marca w Poznaniu rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. W spotkaniu uczestniczy ponad 200 osób. Ważnym punktem spotkania były wybór władz na kadencję 2019-2024. W wyniku głosowania prezesem ZMP został ponownie Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. W Zarządzie ZMP, jako jedyny przedstawiciel Wielkopolski we władzach, znalazł się Adam Lewandowski, burmistrz Śremu.
 
władze-zmp.jpg

Zgromadzenie jest okazją do dyskusji o ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematach, przede wszystkim o sprawach legislacyjnych. Przedstawiono priorytety, które ZMP zamierza zrealizować. Wśród nich znalazły się działania w zakresie spraw legislacyjnych m.in. na rzecz korzystnych dla miast systemowych rozwiązań w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego, w tym przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach powodowanych przez zmiany ustawowe.
Zaplanowano działania prowadzące do zmian ustrojowych, które dotyczą  przywrócenia jednomandatowych okręgów wyborczych, zniesienia zakazu łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora oraz przywrócenia samodzielności JST w zakresie zadań własnych (czyli klauzula generalna w ustawach ustrojowych: ustawa wyznacza ramy prawne, a o sposobie wykonywania zadania w tych ramach decydują organy samorządowe, a nie rozporządzenia).
Ważnym punktem w programie ZMP na ten rok jest wzmacnianie środowiska samorządowego i obrona dorobku polskiej decentralizacji.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę