Demografia


Sytuację demograficzną gminy Śrem na przestrzeni ostatnich lat można określić jako stabilną. Na początku 2006 r. liczba mieszkańców wynosiła 40.089, przy czym blisko 24 % stanowiła ludność wiejska. W 2015 roku gminę Śrem zamieszkiwało 41.109 mieszkańców.

Ludność gminy systematycznie wzrasta, choć przyrosty z roku na rok są relatywnie mniejsze. Mimo to współczynniki przyrostu naturalnego oraz salda migracji utrzymują się na dodatnim poziomie. Przemieszczenia ludności zachodzą również w obrębie gminy, przy czym miasto w przeciwieństwie do terenów wiejskich cechuje odpływ mieszkańców, czyli ujemne saldo migracji.
Liczba mieszkańców wg. miejscowości gminy Śrem
 
Miejscowość Liczba mieszkańców
ŚREM 29.687
PSARSKIE 1.828
NOCHOWO 1.452
ZBRUDZEWO 727
PYSZĄCA 609
MECHLIN 598
WYRZEKA 454
NIESŁABIN 425
DALEWO 405
BŁOCISZEWO 394
DĄBROWA 369
MÓRKA 346
KRZYŻANOWO 309
GRZYMYSŁAW 276
LUCINY 275
SZYMANOWO 241
GAJ 235
GÓRA 223
KADZEWO 217
ORKOWO 193
KALEJE 183
BODZYNIEWO 181
BINKOWO 171
BORGOWO 146
OSTROWO 136
SOSNOWIEC 128
OLSZA 115
GRODZEWO 96
WIRGINOWO 90
BYSTRZEK 82
PEŁCZYN 79
ŁĘG 73
KAWCZE 72
NOCHÓWKO 69
MATEUSZEWO 67
DOBCZYN 62
MARIANOWO 38
PUCOŁOWO 34
JELEŃCZEWO 10
MARSZEWO 9
TESINY 5
  41.109

stan na dzień 31 marca 2015 r.
 
 

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę